eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: ObjednavkySK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, tvorba cenových ponúk

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
PAVOUK verzia 3


KRÁTKA SPRÁVA

 

 

Program PAVOUK pre dimenzovanie sietí NN osadených istiacimi prístrojmi Eaton.

 

Teraz s novým užívateľským rozhraním a novými funkciami!

 

 

 

Základné vlastnosti

 

Program PAVOUK je graficky orientovaný návrhový systém pre dimenzovanie NN sietí osadených istiacimi prístrojmi Eaton. Pre lúčové aj zauzlené siete vykonáva výpočet úbytkov napätia, rozloženie záťaže a skratových prúdov a následne kontrolu vhodnosti použitých káblov a istiacich prístrojov. Výpočtové postupy vychádzajú z STN. Jedná sa o samostatný program vyžadujúci len operačný systém Windows. Program je určený predovšetkým pre projektantov a výpočtárov.

 

Inštaláciu a licenčné údaje si prosím vyžiadajte na nasledujúcej e-mailovej adrese: podporaSK@eaton.com  alebo telefonicky na 02/ 4820 4320

 

 

Prehľad možností programu:

 

  • práca s TN, IT a TT sieťami až do 1000 V
  • návrh lúčových aj zauzlených sietí
  • návrh sietí s jedným alebo viacerými zdrojmi (sieť, transformátor, generátor)
  • voliteľné použitia súčiniteľov súčasnosti (ks) a využitie (kz)
  • možnosť simulácie rôznych prevádzkových stavov siete odpájaním záťaží a zdrojov
  • možnosť simulácie prevádzkových stavov spínacích prístrojov
  • databáza prístrojov a komponentov s prehľadnou stromovou štruktúrou
  • všetky výpočty zodpovedajú platným STN
  • vyhodnotenie selektivity istiacich prístrojov
  • tlač výstupných zostáv a správ