eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: ObjednavkySK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, tvorba cenových ponúk

Telefón: +421 2 4820 4320
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Veľkoobchody Prešovský kraj


 

KONEX ELEKTROODBYT, spol. s r. o., Stocklova 13, 085 01 Bardejov
telefón: 054 / 488 20 86, 0903 705 529
www.konex.sk
bj.sklad@konex.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné
telefón: 057 / 775 5818, fax: 057 / 775 2234
www.hagard.sk
he@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad
telefón: +421 52 3811 325
www.hagard.sk
pp@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
telefón: +421 51 7733 747
www.hagard.sk
po@hagard.sk

 

SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
telefón: 053 / 441 0481, fax: 053/441 30 35
www.seteza-elektro.sk
seteza@seteza.sk

 

KONEX elektro, spol. s r. o., Zimná 69, 052 01 Spišská Nová Ves
telefón: 053 / 446 2562, fax: 053 / 41 50 010
www.konex.sk
snv@konex.sk