eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
20.03.2018 | Eaton optimalizuje rozsah 93PS UPS pre nízke výkony

Neprerušiteľné zdroje napájania (UPS) vo väčšine aplikácií zvyčajne pracujú s olovenými batériami. Napriek dobrým skúsenostiam s nimi si tieto tradičné UPS stále vyžadujú pomerne častú výmenu batérii a vhodnú infraštruktúru pre olovenú batériu, vrátane batériových miestností s riadenou teplotou a vetraním pre odstraňovanie vodíku. Vzhľadom k tomu, že náklady na lítiovo-iónové batérie a superkondenzátory sa blížia k cene olovených batérii, je teraz možnosť narušiť status quo. Technológia lítiovo-iónových batérií a superkondenzátorov je osvedčená. Teraz má aj nový ekonomický zmysel.
 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste: