eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: ObjednavkySK@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefón: +421 2 4820 4320
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika

Novinky

 Archív >>


 
 
 
 

Bezpečnostné relé ESR


Tieto prístroje bezpečne spracovávajú rôzne signály zo senzorov, polohových spínačov, svetelných závor, modulov dvojručného ovládania, tlačidiel núdzového zastavenia atď. a na základe požadovanej funkcie ich vyhodnocujú. Bezpečnostné elektronické relé ESR5 umožňujú realizáciu aplikácie v súlade s najvyššími bezpečnostnými požiadavkami medzinárodných noriem. Spĺňajú kategóriu 4 podľa STN EN 954-1, úroveň vlastností PL e podľa STN EN ISO 13849-1 alebo SIL CL 3 podľa STN EN 62061.

 

 

Ekonomické riešenie monitorovania s relé ESR5

Elektronické bezpečnostné relé poskytujú až 4 bezpečnostné spínacie kontakty a 2 pomocné kontakty v inštalačnej šírke iba 22,5 mm. Po zapnutí prístroja sú pomocou elektroniky kontrolované bezpečnostné obvody a zopnutie je umožnené cez výstupné relé. Odpojenie motora od siete je možné buď okamžite (Stop kategória 0), alebo s oneskorením (Stop kategória 1). Pokiaľ je vyžadovaných viac kontaktov, je možné použiť ponúkaný rozširujúci modul. Samozrejmosťou je jednokanálové alebo dvojkanálové riešenie s alebo bez resetovacej funkcie a kontroly výstupných prvkov.

 

 

Bezpečnostné relé ESR5 sú určené pre nasledujúce funkcie:

 

  • Kontrola obvodov núdzového zastavenia
  • Monitorovanie bezpečnostných krytov a svetelných závor
  • Monitoring dvojručného ovládania
  • Obvody s oneskorením

 

 

Bezpečné sledovanie obvodov núdzového zastavenia

Elektronické bezpečnostné relé ESR5 umožňujú pri aktivácii tlačidla núdzového zastavenia buď priame odpojenie alebo odpojenie s oneskorením napájacieho napätia niekoľkých okruhov. V závislosti na ich konfigurácii môžu detekovať chyby ako sú skraty v obvodoch, zemné skraty alebo skraty v okruhu núdzového zastavenia. To vedie buď k okamžitému odpojeniu, alebo zabráneniu spustenia do tej doby, než bude chyba napravená.

 

 

Monitorovanie pohyblivých ochranných mechanizmov

V závislosti na úrovni bezpečnosti sú použité jeden alebo dva polohové spínače, ktoré kontrolujú, či sú bezpečnostné dvere zatvorené. V tomto prípade je možné implementovať automatický štart bezpečnostného relé.