eaton-electric.sk

Zasielať novinky a Eaton info

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: ObjednavkySK@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefón: +421 2 4820 4320
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika

Novinky

 Archív >>


 
 
 
 

Vitajte vo svete EATON


Výhody v jednom prístroji   Prúdové chrániče   Oblúková ochrana AFDD
   
Frekvenčný štartér PowerXLTM DE1 – všetky výhody v jednom prístroji   Vždy sme udávali trendy   Prístroje oblúkovej ochrany

 

Získajte software zdarma   Bezproblémová klasika   Eaton Info  
   
Software easy-Soft-Pro zdarma   Ističe pre domové a priemyselné použitie   Prečítajte si aktuálne novinky

 

We Are Eaton   Ocenenia a certifikáty   Download - na stiahnutie  
   
Pozrite si našu obsiahlu prezentáciu o riešeniach riadenia energie   Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9000:2009   Cenníky, katalógy, manuály, softvér, vyhlásenia o zhode